Czy choremu na Alzheimera przysługuje zasiłek? [pytanie do eksperta]

Opiekuję się 85-letnią mamą, chorą na Alzheimera. Mama dostała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Czy należy się jej jakaś pomoc finansowa, typu zasiłek pielęgnacyjny czy też opiekuńczy. Jeśli tak, to gdzie mam to załatwić? Mama pobiera emeryturę z ZUS-u wraz z dodatkiem, który przysługuje każdemu, kto skończył 75 lat.

dr Rafał Bakalarczyk 04.04.2018
FacebookTwitterEmail

Skoro Pani Mama otrzymuje emeryturę oraz dodatek pielęgnacyjny, niestety nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.  Jeśli chodzi o osoby dorosłe w stopniu znacznym lub kończące 75. rok życia, mogą one pobierać albo zasiłek pielęgnacyjny albo dodatek pielęgnacyjny. Nie można ich łączyć. Obydwa mają podobne przeznaczenie, aczkolwiek dodatek pielęgnacyjny jest korzystniejszy z uwagi na wyższą kwotą. Zasiłek pielęgnacyjne to jedynie 153 złotych, jest wypłacany przez OPS-y, podczas gdy waloryzowany corocznie dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS.

Jeszcze inną formą wsparcia jest tzw. zasiłek opiekuńczy. Jest to wsparcie pieniężne przysługujące pracownikowi podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, z tytułu tymczasowej opieki nad chorym członkiem rodziny. Nie wiem jaka jest Pani sytuacja na rynku pracy, ale jeśli na co dzień jest Pani aktywna zawodowo, jeśli będzie Pani chciała skorzystać z uprawnień urlopowych w związku z opieką nad Mamą, może Pani otrzymać w tym czasie zasiłek opiekuńczy (na poziomie 80% wynagrodzenia). W przypadku opieki nad chorą osobą dorosłą przysługuje on tylko przez dwa tygodnie w roku.

Jeśli jednak jest Pani poza rynkiem pracy, może Pani natomiast starać się o świadczenie pieniężne dla opiekuna/opiekunki w związku ze stałą i długotrwałą osobą bliską. Warunkiem jest to, że nie może Pani otrzymywać żadnych świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym. Jeśli Pani sama nie jest na emeryturze, rencie czy świadczeniu przedemerytalnym, może Pani ubiegać się o wsparcie pieniężne. Nie jest ono bezpośrednio na Pani Mamę, a na Panią jako jej opiekunkę. Niestety pomoc ta jest zależna od kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym. Próg dochodowy jakiego nie może Pani przekroczyć to 764 złotych netto na osobę. Jeśli więc np. mieszka Pani sama z Mamą i oboje korzystacie z Mamy emerytury i dodatku, ale Pani nie pracuje i łącznie Wasz dochód podzielony na dwa jest mniejszy niż wspomniane 764 złotych, jest szansa uzyskania pomocy. Jeśli jednak ów próg jest przekroczony – pomoc niestety nie przysługuje (chyba że wcześniej przez lipcem 2013 roku była uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego, ale rozumiem, że w Pani przypadku ta przesłanka nie zachodzi, gdyż Mama dopiero w tym roku otrzymywała orzeczenie). Wsparcie, o którym mowa to specjalny zasiłek opiekuńczy.  Wynosi on 520 złotych.

O tych sprawach szczegółowo i z odniesieniem do indywidualnej sytuacji można próbować się dowiedzieć przede wszystkim w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym ośrodku pomocy rodzinie. Można też próbować skierować się do punktu bezpłatnych porad prawnych.

Jeśli jesteście Panie w trudnej sytuacji materialnej, można też ubiegać się o któreś ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (o których mówi ustawa o pomocy społecznej); Jeśli dochód jest odpowiednio niski, osoba, która nie jest w stanie zarabiać w związku z niepełnosprawnością, chorobą czy podeszłym wiekiem, może otrzymać zasiłek stały z pomocy społecznej. Próg dochodowy to w przypadku gospodarstw wieloosobowych 514 złotych netto na osobę. Wysokość tego zasiłku to różnica między kwotą owego progu, a uzyskiwanym przez Panie dochodem w przeliczeniu na osobę. Możliwe jest także otrzymanie zasiłku celowego,  np. na zakup leków. Uzyskanie go jest  zależne od powyższego kryterium dochodowego. Można próbować postarać się o specjalny zasiłek celowy, mający podobną funkcję, ale jego otrzymanie nie jest zależnie od progu dochodowego. Powyższe formy pomocy społecznej są uznaniowe, to ośrodek pomocy społecznej czy Panią należy się ta pomoc czy nie.

Oprócz tego można skorzystać z rozmaitych form pomocy finansowej, ale związanej z określonymi wydatkami (mam tu na myśli refundację zakupu sprzętu, dostosowania pomieszczeń czy turnusów rehabilitacyjnych).

dr Rafał Bakalarczyk

Fundacja Zaczyn

Ogólna ocena:
3.9
ilość ocen: 9

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.