Muzykoterapia osób starszych

Muzykoterapia stanowi jedną z form oddziaływania terapeutycznego, która wspomaga leczenie konwencjonalne. Badania kliniczne dowodzą, że wykorzystując dźwięk, melodię oraz rytm można pozytywnie wpłynąć na sferę emocjonalną, poznawczą i fizyczną uczestników terapii. Tego rodzaju proces terapeutyczny pozwala osiągnąć poprawę w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, relacji interpersonalnych oraz ekspresji. Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu muzykoterapia stanowi doskonałą formę pracy z osobami starszymi, zarówno zdrowymi, jak i chorymi. (więcej…)

mgr Łucja Mazurkiewicz, fizjoterapeutka 15.07.2020
FacebookTwitterEmail

W zależności od problemu, z jakim przychodzi podopieczny (choroba układu oddechowego, układu krążenia, stan po udarze mózgu, choroby Parkinsona, Alzheimera, depresja, poczucie osamotnienia), terapeuci dopasowują indywidualny kierunek działania. Muzyka i jej elementy mogą pomóc w odzyskiwaniu utraconych funkcji i umiejętności (podejście lecznicze), kompensowaniu zaburzeń, korzystając z takich narzędzi jak komunikacja oraz pamięć (podejście kompensacyjne). Muzykoterapia może również ułatwić ekspresję emocji, angażować w relacje społeczne i wspomóc w akceptacji posiadanych zaburzeń czy niepełnosprawności (podejście psycho-społeczno-emocjonalne).

Podczas terapii wykorzystywane są dwie metody, które w najbardziej ukierunkowany sposób mogą oddziaływać na jej uczestnika. Pierwszą z nich jest muzykoterapia receptywna, skupiająca się w głównej mierze na słuchaniu muzyki. Przy stosowaniu tego rodzaju terapii uczestnik wsłuchuje się w odpowiednio przygotowane programy muzyczne nie wykonując przy tym żadnych dodatkowych czynności. Prowadzący terapię może wówczas wykorzystać takie techniki jak relaksacja słowna, techniki reminiscencyjne (odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć uczestnika) czy techniki wyobrażeniowe w trakcie odtwarzania muzyki. Pod koniec sesji następuje podsumowanie oraz opis odczuć towarzyszących podczas odsłuchu.

Drugą stosowaną metodą jest muzykoterapia aktywna, która wymaga większego zaangażowania uczestnika w porównaniu do muzykoterapii receptywnej. W tej metodzie wykorzystuje się pozytywny wpływ rytmu, dynamiki, tempa i melodii. Podczas terapii stosuje się tańce towarzyskie, wspólne tworzenie piosenek, improwizacje muzyczne, granie na instrumentach lub śpiew.

W przypadku osób starszych zastosowanie muzykoterapii jest bardzo szerokie. Dzięki niej można wpływać na poprawę funkcjonowania motorycznego, wypracowanie pożądanych ruchów czy wzmocnienie bądź obniżenie napięcia mięśni. Ułatwia ona radzenie sobie z bólem poprzez oddziaływanie psychologiczne oraz fizjologiczne, jednocześnie dając szansę na poprawę relaksacji. Dodatkowo, muzykoterapia może zredukować potrzebę stosowania leków przeciwbólowych i obniżyć ciśnienie krwi. Niezmiernie istotnym aspektem terapii z wykorzystaniem muzyki wśród osób starszych jest aspekt psychologiczny. Dzięki niej seniorzy mogą zaspokoić potrzeby odczuwania komfortu, przynależności (podczas zajęć grupowych), zredukować stres bądź poprawić obniżony nastrój. Systematyczne zajęcia pozwalają na redukcję izolacji społecznej, odbudowę samooceny, uwalnianie emocji, oraz odkrywanie nowych zainteresowań oraz zdolności.

Muzykoterapia powinna być nastawiona na osiągnięcie konkretnych celów postawionych na początku terapii. Aby do tego doprowadzić, należy wykorzystać wszelkie dostępne metody i techniki, które zostały wybrane dla seniora bądź chorego przez odpowiednio wyszkolonego terapeutę. Jest to niezmiernie istotne ze względu na różnorodność chorób, stan psychiczny, emocjonalny oraz ruchowy uczestnika. Muzykoterapia może być doskonałym uzupełnieniem terapii głównej seniorów (np. zmagających się z chorobami, których konsekwencją jest niepełnosprawność), bądź stanowić formę terapii poprawiającej stan psychiczny i angażującej w życie społeczne. Jest to przyjemna i lubiana forma zajęć, która może przynieść osobom starszym szereg potrzebnych im korzyści.

 


Bibliografia:

  1. Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Tobis S., Muzykoterapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny, w: Gerontologia Polska, 4/2013, s.138-142.
  2. Brudek P., Kiepral P., Gamrowska A., Muzykoterapia jako forma wspierania rozwoju w okresie późnej starości, KUL, Lublin 2015, s. 241-255.
mgr Łucja Mazurkiewicz, fizjoterapeutka
Ogólna ocena:
0
ilość ocen: 0

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.