Potrzeby seniorów

Potrzeby seniorów możemy podzielić na dwie grupy: podstawowe, inaczej nazywane egzystencjalnymi, oraz wyższego rzędu. (więcej…)

Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów 30.12.2019
FacebookTwitterEmail

Potrzeby podstawowe i wyższego rzędu u seniorów różnią się od potrzeb ludzi młodszych. Różnice wynikają zarówno ze stanu posiadania (doświadczenia i dóbr materialnych) osób starszych, jak też ich sprawności. Zazwyczaj seniorzy posiadają własny dom lub mieszkanie, potrzebne sprzęty, zabezpieczenie finansowe, rodzinę. Nie muszą martwić się ani o materialne zapewnienie bytu sobie i rodzinie, ani o rozwój kariery zawodowej, mniej interesują się płcią przeciwną. Mają natomiast dużo wolnego czasu i coraz mniej sił.

Co jest niezbędne seniorowi?

Do podstawowych potrzeb zaliczamy:

  • potrzeby fizjologiczne: musimy zapewnić podopiecznemu możliwość jedzenia i picia, załatwiania potrzeb fizjologicznych i higieny. Dotyczy to zwłaszcza seniorów w cięższym stanie fizycznym lub psychicznym, na przykład przy stomii, inkontynencji, chorym leżącym lub cierpiącym na chorobę otępienną. Seniorzy w lepszej kondycji także potrzebują pomocy w tym zakresie, polega ona na dostarczeniu zakupów, przygotowaniu posiłku, sprzątaniu i dbaniu, żeby dom był przewietrzony i ciepły.
  • potrzeby bezpieczeństwa: podopieczny, żeby czuć się bezpiecznie, musi mieć zapewnioną opiekę medyczną, pielęgniarską i opiekuńczą. Powinien wiedzieć, że w razie wystąpienia problemów zdrowotnych lub innych, zawsze, bez względu na porę dnia i nocy, jest ktoś, kto mu pomoże.

PAMIĘTAJMY! Potrzeby fizjologiczne dominują nad wszystkimi innymi potrzebami!

Potrzeby wyższego rzędu u osób starszych są bardzo zróżnicowane. Wynika to z ich wcześniejszego życia, z pozycji społecznej i rodzinnej, wykonywanego zawodu i zainteresowań. Każdy senior takie potrzeby posiada, jedynie stopień ich uświadomienia bywa mniejszy lub większy. Zaspokojenie tych potrzeb jest nie mniej istotne, niż zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych.

Potrzebami wyższego rzędu są:

  • potrzeba przynależności: powinniśmy zapewnić seniorowi poczucie bliskości i kontaktów z ludźmi. Umożliwiajmy kontakty towarzyskie tak często, jak to możliwe. Jeśli chce uczestniczyć w życiu jakiejś grupy, na przykład religijnej lub sąsiedzkiej, zapewnijmy mu możliwość spotykania się z jej członkami. Najbardziej upragnionymi osobami, z którymi chce się spotykać, są jednak członkowie rodziny. Motywujmy rodzinę i naszych podopiecznych do spotkań, rozmów telefonicznych czy też przez komunikatory.
  • potrzeba szacunku, uznania i przydatności: jest ona jedną z ważniejszych potrzeb starszych osób. W celu jej zaspokojenia dajmy im szansę wykorzystania ich doświadczeń życiowych. Stwórzmy możliwości rozwijania istniejących już zainteresowań lub je rozbudźmy. Zachęcajmy do pielęgnowania tradycji. Przede wszystkim nigdy nie traktujmy seniora jakby był dzieckiem, nawet wtedy, gdy choruje na chorobę otępienną (angażowanie seniorów w czynności życia codziennego spowalnia postęp chorób otępiennych i zniedołężnienia).
  • potrzeby poznawcze: pozwólmy seniorowi oglądać te programy telewizyjne, które go interesują. Czytajmy lub dostarczajmy mu prasę i książki, które lubi. Rozmawiaj-my na temat sąsiadów lub znajomych, opowiadajmy o małych i dużych sprawach życia codziennego, jeśli jest tym zainteresowany. Wymieniajmy się informacjami na tematy go interesujące, pytajmy o ciekawe wydarzenia z przeszłości, jego młodość. Seniorzy często opowiadają wielokrotnie te same wydarzenia – pozwólmy im na to lub zapytajmy o wątki, które nas interesują. Nie należy mówić, że tę opowieść słyszycie już po raz setny – może to spowodować niechęć starszej osoby do wypowiadania się.
  • potrzeby estetyczne: dotyczą zarówno otoczenia seniora, jak i jego samego. Te same zasady stosujmy wobec mężczyzn. Potrzeby estetyczne dotyczą też potrzeby obcowania ze sztuką, dlatego proponujmy podopiecznym wyjście do teatru lub do galerii albo na koncert. Zachęcajmy do aktywności artystycznej, np. śpiewania czy malowania.
  • potrzeba samorealizacji: pomagajmy seniorowi w kontynuowaniu jego hobby, np. jeżeli był taternikiem, to pojedźmy w miejsca, na które się wspinał, razem oglądajmy fotografie gór. Jeżeli nie miał zainteresowań (jest to częste u osób, które były bardzo zaangażowane zawodowo), proponujmy nowe sposoby spędzenia czasu wolnego, pamiętając również o czynnościach samoobsługowych, np. wspólne przygotowywanie jedzenia.
  • potrzeby duchowe: realizowane są przez seniora poprzez uczestnictwo w życiu religijnym (przy czym od niego zależy, jak będzie je realizował), szukanie sensu życia (np. w różnych filozofiach). Potrzeby te mogą ulegać zmianie w różnych etapach życia, a nawet samej starości
Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów
Ogólna ocena:
3.3333333333333
ilość ocen: 3

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.