Psychologiczne aspekty starzenia się

Starzenia się organizmu ma wymiar zarówno fizyczny, ten bardziej zauważalny, jak i psychologiczny, taki, którego pozornie na pierwszy rzut oka nie widać. Poniżej przedstawiamy aspekty starzenia się związane z umysłowością. (więcej…)

Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów 18.03.2019
FacebookTwitterGoogle+Email

 • Osłabienie pamięci: bardziej zdarzeń świeżych (z ostatnich dni) niż długotrwałej (seniorzy lepiej pamiętają zdarzenia np. z młodości). Sprawność pamięci silnie zależy od jej ćwiczenia we wcześniejszych okresach życia.
 • Osłabienie selektywności (wybiórczości) i koncentracji uwagi. Szybkie męczenie się, popełnianie błędów, wydłużony czas reakcji (nie występuje w przypadku bardzo dobrze wyuczonych czynności).
 • Uczenie się zależy od uzdolnień, treningu w ciągu całego życia oraz ogólnego stanu zdrowia. Materiał przedstawiony do nauczenia (np. instrukcja posługiwania się nowym sprzętem) powinien być przedstawiany powoli, kilkakrotnie powtarzany, krótki, nieskomplikowany.
 • Dominuje myślenie postformalne (dopuszczanie więcej niż jednego prawidłowego rozwiązania, akceptacja sprzeczności i wieloznaczności, branie pod uwagę ograniczeń i realiów życia) – senior w danej sytuacji widzi więcej możliwości niż młoda osoba, łatwiej godzi się z ograniczeniami w życiu.
 • Obniża się inteligencja wrodzona, natomiast nabyta wzrasta lub utrzymuje się na stałym poziomie – ważny jest przy tym trening intelektualny, który może spowodować wzrost inteligencji. U osób aktywnych intelektualnie przez całe życie, po 70. roku życia odnotowuje się tylko nieznaczne zmniejszenie możliwości. Seniorzy posiadają mądrość – bogactwo doświadczeń życiowych, a także rozumieją świat przez pryzmat tych doświadczeń. Formułują słuszne, praktyczne sądy w trudnych do rozwiązania kwestiach życiowych.
 • Zmniejsza się uczuciowość i reaktywność emocjonalna, sztywność wegetatywna (senior nie blednie, ani nie czerwieni się pod wpływem emocji). Silniejsze zaburzenia niż u młodych na skutek złych informacji.
 • Osłabiona motywacja – senior wymaga silniejszych bodźców, trudniej go namówić na zmiany np. w diecie. Zmniejsza się motywacja seksualna i potrzeba osiągnięć na różnych polach. Seniorzy są dumni z osiągnięć osób bliskich.
 • Zmniejsza się zdolność przystosowywania się do nadchodzących zmian, występuje sztywność poglądów, stąd niechęć do nowości i zmian w życiu osobistym.
 • Zachowanie seniora silnie zależy od bilansu własnego życia. Świadomość zbliżania się śmierci nastraja osoby starsze refleksyjnie – zastanawiają się nad bilansem zysków i strat. Ocenie podlega nie tylko to, co wydarzyło się w życiu, ale też samoocena. Bilans ten jest subiektywny – często osoby, które np. przeżyły obozy koncentracyjne czy śmierć bliskich, uważają, że ogólnie miały i nadal mają dobre życie. Negatywna ocena swojego życia wywołuje lub pogłębia depresję, poczucie winy lub gniewu, a pozytywna poczucie równowagi, mądrości, wewnętrznego spokoju.
 • Na stan psychiczny osób w wieku podeszłym silnie wpływa też ich stan fizyczny. Zmiany związane ze starzeniem się, zwłaszcza chorobowym, mogą powodować rozwijanie się niekorzystnych, zniechęcających otoczenie cech osobowościowych.
 • Nigdy nie dzieje się to z dnia na dzień – agresja, zniecierpliwienie i drażliwość narastają powoli, wraz z pogłębianiem się niesprawności seniora. Początkowo ludzie starsi starają się kompensować swoje niezdolności tak, by otoczenie ich nie zauważało, niechętnie przyjmują pomoc. Bliscy mogą odbierać to jako zmianę charakteru, czasem trudną do zaakceptowania. Tymczasem jest to wynik poczucia utraty sprawności fizycznej, niezależności, a często doświadczania szeregu dolegliwości bólowych.
Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów
Ogólna ocena:
4.2857142857143
ilość ocen: 7

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.