Rany przewlekłe

Ranami przewlekłymi nazywamy trudno gojące się rany, które bez specjalistycznego leczenia nie są w stanie się zabliźnić. (więcej…)

Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów 19.06.2019
FacebookTwitterEmail

Rodzaje ran przewlekłych to:

  • owrzodzenia żylne podudzi – ich powstawanie związane jest z zaburzeniami krążenia. W wyniku przewlekłej niewydolności układu żylnego kończyn dolnych, najczęściej na łydkach lub w okolicach kostek, powstają owrzodzenia. Mają one postać długo tworzących się, otwartych uszkodzeń skóry. Występują głównie u osób po 60. roku życia, ale zdarzają się też u osób młodszych.
  • odleżyny – na tle długotrwałego lub powtarzającego się ucisku, tarcia lub obu tych czynników jednocześnie dochodzi do miejscowego uszkodzenia skóry i znajdującej się pod nią tkanki, a w konsekwencji do ich obumierania i ubytku. Najbardziej na-rażone na powstawanie odleżyn są osoby długotrwale unieruchomione, u których dochodzi do ciągłego ucisku tkanek miękkich. Odleżyny to rany niezwykle trudne do leczenia, dające wiele powikłań, prowadzące do martwicy tkanek, a w przypadkach skrajnych zaniedbań mogą nawet przyczynić się do zakażenia całego organizmu i śmierci. W naszej pracy najważniejsze jest, żeby zapobiegać powstaniu odleżyn u osoby leżącej, ponieważ ich powstawanie często może być wynikiem nieodpowiedniej troski o podopiecznego.
  • zespół stopy cukrzycowej – to jedno z najpoważniejszych powikłań, które dotyka wielu diabetyków. Często zdarza się, że nawet leczenie nie przynosi rezultatów – wówczas chorzy skazani są na amputacje palców, większej części stopy lub całkowi-te jej usunięcie. Schorzenie następuje w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych, które prowadzi do pogorszenia ukrwienia w stopie, a w rezultacie do jej niedotlenienia i martwicy. U chorego dochodzi do charakterystycznego zaburzenia czucia bólu w stopie, braku reakcji na zbyt wysoką temperaturę wody, w której moczy stopy, a także osłabienia odporności, które sprzyja szybkiemu rozwojowi zakażenia nawet przy drobnym skaleczeniu.

Inne rodzaje ran przewlekłych to:

  • oparzenia (w tym termiczne, chemiczne),
  • owrzodzenia nowotworowe (pozostawiają trudno gojące się rany).

Każda rana przewlekła, bez względu na rodzaj i rozległość, niesie ze sobą cierpienie fizyczne – z reguły jest to silny ból, ale powoduje również dyskomfort psychiczny, który wywołany jest m.in. nieprzyjemnym, ostrym zapachem wydostającym się z rany. Zapach ten jest następstwem zakażenia tkanek martwiczych skóry, tkanki podskórnej, a nawet mięśni i kości.W związku z tym podopieczni z takimi schorzeniami wstydzą się przebywać z innymi, czują się wyobcowani i samotni, czasami sami brzydzą się swoich ran i popadają w depresję.

Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów
Ogólna ocena:
0
ilość ocen: 0

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.