Udar mózgu

Wyróżniamy dwa rodzaje udarów mózgu. Pierwszy to udar niedokrwienny, występujący w 80% przypadków, spowodowany zablokowaniem naczynia krwionośnego przez zakrzep albo zator. Jeśli natomiast w mózgu pęknie naczynie i dojdzie do krwotoku, mamy do czynienia z udarem krwotocznym, czyli wylewem, którego najczęstszą przyczyną jest nadciśnienie. (więcej…)

Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów 05.06.2019
FacebookTwitterGoogle+Email

Gdy krew przepływa przez mózg w nieprawidłowy sposób, nie może dostarczyć mu odpowiedniej ilości tlenu. Może dojść wtedy do poważnego uszkodzenia mózgu. Ryzyko udaru wzrasta z wiekiem.

Udar może prowadzić do:

 • śpiączki, a czasem nawet śmierci,
 • ponownego udaru – ryzyko nawrotu wynosi 10-12% w ciągu pierwszego roku i 5-8% w każdym następnym, w sumie 40-50% w ciągu 5 lat,
 • porażenia lub niedowładu w obrębie nerwu czaszkowego: twarzowego (zaburzenia mowy, połykania, opadnięty kącik ust, wyciekająca ślina), wzrokowego (podwójne i/lub połowicze widzenie), okoruchowego (zaburzenia ruchów gałek ocznych, ruchu powiek), przedsionkowo-ślimakowego (zaburzenia słuchu, równowagi). Zmiany mają charakter połowiczy (dotyczą jednej strony ciała),
 • niedowładu (zmniejszenie zakresu ruchu lub osłabienie jego siły) lub porażenie (plegia, całkowita niemożność wykonywania ruchu) kończyny. Porażenie jest połowicze, tzn. dotyczy połowy ciała po stronie przeciwnej do uszkodzenia mózgu. Może dotyczyć jednej (hemiplegia) lub 2 (paraplegia) kończyn, które zajęte są w różnym stopniu. Niedowład może mieć charakter czuciowy i/lub ruchowy, najczęściej spastyczny,
 • afazji – zaburzenia mowy,
 • nietrzymania moczu, stolca,
 • zaburzeń równowagi, zaburzeń koordynacji ruchów, chód marynarski – na szerokiej podstawie, chwianie się,
 • zaburzeń wegetatywnych (zaburzenia oddechu, pracy serca, snu i czuwania, wahania ciśnienia tętniczego, zaburzenia termoregulacji),
 • zaburzeń pamięci,
 • zaburzeń połykania,
 • zespołu zaniedbywania – niedostrzeganie osób, przedmiotów i części własnego ciała znajdujących się po stronie przeciwnej od udaru,
 • zespołu odpychania – zaburzenie postrzegania ułożenia ciała w przestrzeni. Pacjent odpycha się w kierunku strony porażonej, co istotnie zwiększa ryzyko upadku.
 • depresji i stanów depresyjnych,
 • padaczki poudarowej.

Możemy podejrzewać udar mózgu, jeśli zaobserwujemy następujące objawy:

 • zaburzenia widzenia w jednym oku lub obu oczach,
 • zaburzenia mowy z trudnościami w zrozumieniu słów oraz w wypowiadaniu się,
 • zaburzenia chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy,
 • niedowład lub porażenie mięśni twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała,
 • „znieczulenie” twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała,
 • silny ból bez znanej przyczyny.

Pierwsza pomoc

Jeśli tylko pojawi się podejrzenie udaru, natychmiast wzywamy pogotowie. Tylko w warunkach szpitalnych podopieczny może otrzymać właściwą pomoc i odpowiednie leki.

Postępuj zgodnie z zasadami pierwszej pomocy – znajdziesz je w dalszej części podręcznika.

Pamiętajmy, że czas jest w tym wypadku niezwykle ważny!

Redakcja Poradnika dla Rodzin i Opiekunów Seniorów
Ogólna ocena:
5
ilość ocen: 3

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.