Udar mózgu

Udar mózgu jest bardzo niebezpieczny, krew przepływa przez mózg w nieprawidłowy sposób, nie mogąc dostarczyć mu odpowiedniej ilości tlenu. Wczesne rozpoznanie objawów może uratować komuś życie.

Redakcja Zrozumieć Starość 20.02.2018
FacebookTwitterEmail

Rodzaje udarów

Istnieją dwa rodzaje udarów mózgu. Pierwszy to udar niedokrwienny, występujący w 80% przypadków, spowodowany zablokowaniem naczynia krwionośnego przez zakrzep albo zator. Jeśli natomiast w mózgu pęknie naczynie i dojdzie do krwotoku, mamy do czynienia z udarem krwotocznym, czyli wylewem, którego najczęstszą przyczyną jest nadciśnienie.

Skutki udaru mózgu

Udar może prowadzić do:

 • Śpiączki, a czasem nawet śmierci.
 • Ponownego udaru – ryzyko nawrotu wynosi 10-12% w ciągu pierwszego roku i 5-8% w każdym następnym, w sumie 40-50% w ciągu 5 lat.
 • Porażenia lub niedowładu w obrębie nerwu czaszkowego: twarzowego (zaburzenia mowy, połykania, opadnięty kącik ust, wyciekająca ślina), wzrokowego (podwójne i/lub połowicze widzenie), okoruchowego (zaburzenia ruchów gałek ocznych, ruchu powiek), przedsionkowo-ślimakowego (zaburzenia słuchu, równowagi). Zmiany mają charakter połowiczy (dotyczą jednej strony ciała).
 • Niedowładu (zmniejszenie zakresu ruchu lub osłabienie jego siły) lub porażenia (plegia, całkowita niemożność wykonywania ruchu) kończyny. Porażenie jest połowicze, tzn. dotyczy połowy ciała po stronie przeciwnej do uszkodzenia mózgu. Może dotyczyć jednej (hemiplegia) lub 2 (paraplegia) kończyn, które zajęte są w różnym stopniu. Niedowład może mieć charakter czuciowy i/lub ruchowy, najczęściej spastyczny.
 • Afazji – zaburzenia mowy.
 • Nietrzymania moczu czy stolca.
 • Zaburzeń równowagi,  zaburzeń koordynacji ruchów.
 • Zaburzeń wegetatywnych (zaburzenia  oddechu, pracy serca, snu i czuwania, wahania ciśnienia tętniczego, zaburzenia termoregulacji).
 • Zaburzeń pamięci.
 • Zaburzeń połykania.
 • Zespołu zaniedbywania – niedostrzeganie osób, przedmiotów i części własnego ciała znajdujących się po stronie przeciwnej od udaru.
 • Zespołu odpychania – przesunięcie linii pośrodkowej ciała i skłonność do upadków na stronę porażoną – strona bardziej porażona spycha mniej porażoną podczas stania, czynności codziennych.
 •  Depresji i stanów depresyjnych.
 •  Padaczki poudarowej. 

Objawy udaru mózgu

Możemy podejrzewać udar mózgu, jeśli zaobserwujemy następujące objawy:

 • zaburzenia widzenia w jednym oku lub obu oczach,
 • zaburzenia mowy z trudnościami w zrozumieniu słów oraz w wypowiadaniu się,
 • zaburzenia chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy,
 • niedowład lub porażenie mięśni twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała,
 • „znieczulenie” twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała,
 • silny ból bez znanej przyczyny.

Pierwsza pomoc w udarze

Jeśli tylko pojawi się podejrzenie udaru, natychmiast wzywamy pogotowie. Tylko w warunkach szpitalnych Podopieczny może otrzymać właściwą pomoc i odpowiednie leki.

Pamiętajmy, że czas jest w tym wypadku niezwykle ważny!

Redakcja Zrozumieć Starość

Ogólna ocena:
0
ilość ocen: 0

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.