Problemy ze zdrowiem mogą pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Większość osób udaje się w tym przypadku do lekarza pierwszego kontaktu, który – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wydaje skierowanie do lekarza specjalisty lub na badania. Czym różni się skierowanie do specjalisty od przekazu na badania i jak długo ważne są tego typu dokumenty?

Czym różni się skierowanie do specjalisty od skierowania na badanie?

Skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu to dokument, na którego podstawie można skorzystać z badań diagnostycznych, świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej przez lekarzy specjalistów, leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego, rehabilitacji lub opieki nad chorym przewlekle.
Bez skierowania można zarejestrować się wyłącznie do lekarza psychiatry, wenerologa, stomatologa, ginekologa lub położnika.

Wiele osób zastanawia się, czym różni się skierowanie do specjalisty od przekazu na badania. Lekarz posiadający konkretną specjalizację posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną w danej dziedzinie, dzięki czemu jest w stanie określić faktyczną przyczynę problemów zdrowotnych. Skierowanie do specjalisty ma na celu postawienie właściwej diagnozy lub wykluczenie istnienia problemów zdrowotnych, podejrzewanych przez lekarza pierwszego kontaktu.

Warto nadmienić, że lekarze specjaliści często kierują pacjenta na dodatkowe badania specjalistyczne lub wykonują je we własnym zakresie i na tej podstawie stawiają ostateczną diagnozę.

skierowanie do specjalisty od skierowania a badanie

Zdarza się jednak, że problem zdrowotny nie wymaga leczenia specjalistycznego. Celem prawidłowego zdiagnozowania pacjenta, jak również wdrożenia odpowiedniego leczenia, lekarz pierwszego kontaktu wystawia przekaz na badania. Mowa tu przede wszystkim o badaniach laboratoryjnych i radiologicznych, które można wykonać w określonych placówkach medycznych. Otrzymane wyniki pozwalają podjąć decyzję w kwestii dalszego leczenia lub wydania skierowana do specjalisty bądź do szpitala.

POLECAMY:  Zwrot za leki dla seniorów - Świetna Wiadomość! Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć ulgę na leki na PIT

Jak długo ważne jest skierowanie na badania?

Skierowanie na badania obrazowe nie posiada terminu ważności. W praktyce oznacza to, że przekaz jest ważny tak długo, jak długo występuje konieczność wykonania konkretnego badania. Dotyczy to m.in. badań rtg, usg, rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej.

Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku skierowania na badanie krwi, które zasadniczo jest ważne trzy miesiące od momentu wystawienia.

Jak długo jest ważne skierowanie do specjalisty?

Skierowanie do specjalisty jest bezterminowe. Ustawodawca zakłada, że przekaz jest ważny dopóty, dopóki istnieje zasadna konieczność skorzystania z tej formy opieki medycznej. Skierowanie obligatoryjnie traci ważność w momencie, gdy zostanie ono zrealizowane.

Może się jednak zdarzyć, że lekarz specjalista zażąda aktualizacji skierowania. Dotyczy to sytuacji, gdy pacjent zgłosi się po dość długim czasie od momentu wystawienia przekazu.

Aktualizacja skierowania zalecana jest także w przypadku, gdy dana osoba nie podejmie leczenia w okresie 730 dni (około dwóch lat) od wydania przekazu.

Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?

Podobnie, jak w przypadku przekazu na badania, skierowanie do szpitala jest bezterminowe. Co więcej, pacjent może wybrać dowolną placówkę medyczną na terenie kraju – w tym przypadku nie ma rejonizacji.
Odkładanie w czasie zgłoszenia na leczenie szpitalne mija się jednak z celem – terminy często są odległe. Jeśli jednak okaże się, że dana osoba – z jakichkolwiek powodów – nie zapisze się na leczenie szpitalne bezpośrednio po otrzymaniu skierowania, może to zrobić w dowolnym terminie. Przekaz jest ważny do momentu realizacji lub ustania przyczyny wystawieni skierowania.

Przykładowo, skierowanie do szpitala z powodu zmian w obrębie wątroby, wykazanych podczas badania usg jest ważne bezterminowo, gdyż samoistne ustąpienie problemu jest praktycznie nierealne.

POLECAMY:  Ciekawe książki dla seniorów - zobacz inspiracje

Jeśli jednak skierowanie dotyczy ciężarnej kobiety z cukrzycą ciążową, skierowanie traci ważność w momencie przyjścia na świat dziecka – również w przypadku, gdy jest to poród przedwczesny.
Osoby oczekujące na przyjęcie do szpitala, w których przypadku nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, mogą liczyć na natychmiastowe przyjęcie do placówki medycznej.

Co zrobić, gdy minął termin skierowania?

Zgodnie z literą prawa, skierowania na badania, do specjalisty lub do szpitala jest ważne bezterminowo – traci ważność w momencie realizacji lub w przypadku ustania przyczyny.
Istnieją jednak sytuacje, gdy przekaz należy zrealizować w określonym przedziale czasowym. Mowa tu m.in. o skierowaniu na leczenie w szpitalu psychiatrycznym, rehabilitację leczniczą czy leczenie uzdrowiskowe. W tej sytuacji ustawodawca ściśle określił przedział czasowy, w którym należy dokonać zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia ustawowego terminu placówka medyczna, do której zgłosił się pacjent, może odmówić realizacji świadczenia.
Nie oznacza to jednak, że dana osoba bezpowrotnie traci możliwość skorzystania z usług medycznych. Wystarczy udać się do lekarza, który wystawił skierowanie i poprosić o aktualizację, czyli potwierdzenie zasadności skorzystania z konkretnej usługi medycznej.

Explore More

Czy dziadkowie muszą płacić alimenty za syna? Sprawdź!

alimenty dziadkowie

Hej tam, ludzie! Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy dziadkowie są zobowiązani do płacenia alimentów za swojego syna? Cóż, pozwólcie, że rozwieję nieco światła na ten temat. Ale oto sprawa: ta

Jak wybrać dom opieki dla seniora?

jak wybrać dom opieki dla seniora

Wybierając dobry dom opieki, warto zwrócić uwagę na jakość świadczonych usług i komfort placówki. Nasza porada pomoże Ci znaleźć najlepszy dom seniora, który zapewni profesjonalną opiekę i wsparcie dla Twoich

Pielęgniarka środowiskowa dla seniora

Pielęgniarka środowiskowa

Pielęgniarki społeczne to oddani pracownicy służby zdrowia, którzy oferują szeroki zakres usług, w tym opiekę pielęgniarską, leczenie medyczne, pomoc w rehabilitacji i wsparcie społeczne. Odgrywają one kluczową rolę w zapewnieniu,