Wysokość emerytury to temat fascynujący dla osób, które są w starszym wieku i już niedługo będą korzystać z tego świadczenia. Nie każdy jednak jest pewien czy uzyska takie prawo – choćby z uwagi na rodzaj umowy, jaki łączył go z pracodawcą. Jak wygląda sytuacja w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę zlecenie? Czy ten typ pracy zmniejsza szansę na wysoką emeryturę? Co zrobić, aby emerytura była większa? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.

Umowa zlecenie a emerytura: Czy zlecenie wlicza się do emerytury

Umowa zlecenie należy do tzw. umów cywilnoprawnych, a przez to nie regulują jej przepisy Kodeksu pracy, ale Kodeksu cywilnego. Z uwagi na ten fakt czas, jaki dana osoba przepracuje na umowie zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy.  Nie będzie brany pod uwagę podczas obliczania emerytury z ZUS. To wszystko nie oznacza jednak, że pracując na podstawie umowy zlecenia, nie można dostać emerytury. Staż pracy będzie wówczas krótszy niż w przypadku umowy o pracę, ale pracując w oparciu o umowę zlecenie również odprowadzane są składki emerytalne. Oznacza to, że świadczenie w postaci emerytury otrzymasz po osiągnięciu stosowanego wieku, który jest regulowany ustawą. Aktualnie, zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ów wiek to 60 lat 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet oraz mężczyźni 65 lat i 25 lat pracy dla mężczyzn.

Umowa zlecenie jako stosunek pracy: emerytura a umowa zlecenie

Stosunek pracy jest wymagany do tego, aby można było wliczyć czas przepracowany u danego pracodawcy do stażu pracy. Kodeks pracy precyzuje, że definicję stosunku pracy spełnia umowa pracy, gdyż stosunek pracy to zobowiązanie pracownika do wykonywania ściśle określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy w miejscu oraz czasie, jakie pracodawca sam określa. Stosunek pracy jest też jednocześnie zobowiązaniem pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

POLECAMY:  Prywatna opieka nad osobą starszą. Wskazówki, opinie, ceny

Niestety nawet jeżeli konkretna umowa zlecenie literalnie spełnia choćby część z wyżej wskazanych warunków i pod pewnymi względami kwalifikuje się do stosunku pracy, nie prowadzi do zawarcia go między pracownikiem i pracodawcą, a zatem nie może stanowić podstawy do wliczania czasu jej trwania do stażu pracy pracownika. Co ciekawe, jeżeli dana umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą spełnia połowę cech stosunku pracy, decyzja o typie umowy jest zależna w takim przypadku od ustaleń pracodawcy z pracownikiem. W takim przypadku w interesie pracownika jest negocjowanie umowy o pracę, gdyż pozwala ona w przyszłości na wliczenie czasu wykonywania pracy do stażu pracy. Osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy uprawnia również do urlopu wychowawczego czy świadczenia przedemerytalnego.

Składki i świadczenie – umowa zlecenie a emerytura 2023

Umowa zlecenie jest oskładkowana, co oznacza, że zarówno pracownik, jak i pracodawca płacą składki zdrowotne, rentowe oraz emerytalne. Czas pracy, jaki dana osoba przepracowała w oparciu o umowę zlecenie nie będzie wliczony do stażu pracy, ale ZUS weźmie pod uwagę okresy składkowe. Oznacza to, że mimo wszystko okres przepracowany na umowie zlecenie będzie miał wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Im będzie on dłuższy, tym większa emerytura będzie czekać w przyszłości. Większa będzie też suma odprowadzonych składem na ubezpieczenie emerytalne.

Tak więc okazuje się, że praca na umowie zlecenie pod kątem przyszłej emerytury wcale nie musi być niekorzystna. Umowa zlecenie ma wiele wad, ale liczy się do emerytury w okresie oskładkowania. Obecnie prawo w Polsce zwalnia pracodawców z konieczności oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami poniżej 26 roku życia. Ten okres nie jestwięc brany pod uwagę w świetle istniejących obecnie przepisów. Warto wobec tego zastanowić się nad tym czy nie warto byłoby płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dobrowolnie. Ustawa dotycząca Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza taką możliwość.

POLECAMY:  Srebrna gospodarka w Polsce. Gospodarka a Wyzwania Starzejącego się Społeczeństwa: Perspektywy Srebrnej Ekonomii

Umowa zlecenie a emerytura minimalna

Fakt niewliczania czasu pracy na umowie zlecenie do stażu pracy może wielu niepokoić. Czy jednak rzeczywiście są powody do obaw? Czy pracując na umowie zlecenie, trzeba się obawiać niskiej emerytury (nawet po waloryzacji emerytur)? Wiele tutaj zależy od konkretnego przypadku. Z całą pewnością w najlepszej sytuacji będą osoby, które zarabiały wiele na umowie zlecenie. Oznacza to bowiem, że ich składki były wysokie. W dobrej sytuacji znajdują się osoby, które przez większość życia zawodowego pracowały na umowie o pracę, a jedynie przez krótki czas w oparciu o umowę zlecenie. Jeżeli należysz do osób, które na umowie zlecenie nie zarabiają zbyt wiele, pomyśl o połączeniu jej z umową o pracę.

Możesz  samodzielnie oszczędzać na czas, kiedy będziesz w podeszłym wieku. Dobrym wyjściem w przypadku osiągania niewielkich dochodów z jednej umowy zlecenie będzie zawarcie kolejnych umów tego typu. Dzięki temu kolejni pracodawcy również będą odprowadzać składki emerytalne i rentowe.  Skończą kiedy łączna podstawa wymiaru składek będzie wynosiła tyle, co aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. minimalna krajowa).

Praca na emeryturze a umowa zlecenie

Każdy, kto pobiera emeryturę lub jest o krok do nabycia do niej prawa, może pracować na umowie zlecenie. Dopuszczalne jest również aby emeryt zarabiał na kilku umowach zlecenie równocześnie albo na umowę o pracę. Istotnym zagadnieniem są tutaj jedynie zarobki z tytułu umów – ważne jest, by nie przekroczyły one 70% przeciętnego wynagrodzenia. Zastanawiać może też pojęcie „emerytura pomostowa a umowa zlecenie„. Czy w trakcie pobierania emerytury pomostowej dopuszczalna jest praca na umowie zlecenie? Tak, ale po przekroczeniu limitu 70% emerytura zmniejszy się. W a przypadku osiągnięcia zarobków przekraczających 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – zawieszona. Oznacza to, że osoby będące na emeryturze mogą dorabiać, ale warto jest pilnować na bieżąco osiąganych zarobków. Zwłaszcza, jeżeli są one stosunkowo wysokie. 

POLECAMY:  Bon turystyczny dla emerytów. Komu przysługuje? Jakie uprawnienia daje nowy bon turystyczny?

Explore More

Bon turystyczny dla emerytów. Komu przysługuje? Jakie uprawnienia daje nowy bon turystyczny?

bon turystyczny dla seniora

Bon turystyczny dla emerytów odbija się szerokim echem w społeczeństwie. Spowodował to sukces, Polskiego Bonu Turystycznego dla dzieci do 18 roku życia, w wysokości 500 zł. Do tej pory przysługiwał więc

Srebrna gospodarka w Polsce. Gospodarka a Wyzwania Starzejącego się Społeczeństwa: Perspektywy Srebrnej Ekonomii

srebrna gospodarka w polsce

W obliczu zmieniającej się demografii, sektor ekonomiczny stoi przed koniecznością adaptacji do potrzeb szybko starzejącego się społeczeństwa. Srebrna gospodarka, jako odpowiedź na te zmiany, otwiera nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego

Jak zmienić numer konta w ZUS? Praktyczny poradnik krok po kroku

jak zmienić numer konta w zus

Witamy w naszym praktycznym przewodniku dotyczącym zmiany numeru konta bankowego w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Rozumiemy, że poruszanie się po biurokratycznych procesach może być przytłaczające, ale nie martw się, jesteśmy